Nieuwbouw - Platform Wonen in Kollumerland

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Wonen

Verschillende bouwstijlen

De gemeente Kollumerland c.a. en projectontwikkelaars geven in verschillende dorpen bouwgrond uit. In de nieuwe woonwijken en inbreidingsplannen kunnen huizen in uiteenlopende stijlen worden gebouwd. Klik hier
voor meer informatie.

De gemeente vindt dat duurzaam bouwen voortaan standaard moet zijn. Om dit te realiseren worden de komende jaren vele initiatieven genomen. Zo worden er afspraken gemaakt met architecten, bouwbedrijven en energiebedrijven in de regio om dit gezamenlijk vorm te geven.

Kollumerland werkt samen met Thús Wonen en WoonFriesland aan diverse herstructurerings-projecten binnen Kollum en de overige dorpen.
Het woningbouwbeleid van de gemeente is vastgelegd in het "woonplan Kollumerland". De geheel herzien versie verschijnt zeer binnenkort.

Nieuwbouw via Thús Wonen

Thús Wonen verhuurt niet alleen woningen, maar daar waar het mogelijk is bouwt zij ook nieuwe woningen. Het ontwikkelen van nieuwbouw is opgenomen in het Strategische Voorraad Beleid van de organisatie. Dit beleid wordt jaarlijks herijkt en getoetst of vraag en aanbod nog op elkaar aansluiten. Als er nieuwbouwontwikkelingen plaats vinden dan wordt dit op de website van Thús Wonen gepubliceerd onder ‘Projecten”.


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu