Platform - Platform Wonen in Kollumerland

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Platform Wonen in Kollunerland


Het Platform Wonen in Kollumerland is vanaf 2001 actief binnen de gemeente Kollumerland c.a. en op 27 juni 2007 officieel een stichting geworden. De partners van het Platform zijn: Rabobank Drachten Friesland Oost, Wijmenga Makelaars Burgum, de woningcorporaties Thús Wonen en WoonFriesland, Meckama State en de gemeente Kollumerland c.a.

De stichting heeft als doel:
“Het bevorderen van het wonen in Friesland, in het bijzonder in de gemeente Kollumerland c.a. door middel van activiteiten die eraan bijdragen dat de provincie en in het bijzonder de gemeente als aantrekkelijke woon- en/of werk en/of recreatie en/of culturele gemeente onder de aandacht wordt gebracht van de huidige bewoners en mogelijk toekomstige bewoners. Dit alles in de ruimste zin van het woord”.

Daarnaast is het volgen van de ontwikkelingen op de woningmarkt (monitoren) een steeds belangrijkere activiteit geworden van het Platform Wonen. Als ‘klankbordgroep’ levert het Platform Wonen een permanente bijdrage aan de totstandkoming en actualisering van het gemeentelijk woningbouwbeleid.  

Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu